Per a millorar el contingut dels processos de selecció en aquest capítol s'analitzen les mesures següents: fer real l'adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar (l'elaboració dels corresponents perfils d'idoneïtat o competencials); necessitat d'incorporar al nostre ordenament els principis de fiabilitat i validesa dels instruments de selecció; i establir uns criteris mínims per garantir l'adequada utilització dels diferents sistemes i mètodes de selecció.

ESADE

Back to home

Férez Fernández, Manuel

Contingut de les proves i mèrits a valorar

2011
Per a millorar el contingut dels processos de selecció en aquest capítol s'analitzen les mesures següents: fer real l'adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar (l'elaboració dels corresponents perfils d'idoneïtat o competencials); necessitat d'incorporar al nostre ordenament els principis de fiabilitat i validesa dels instruments de selecció; i establir uns criteris mínims per garantir l'adequada utilització dels diferents sistemes i mètodes de selecció.
More Knowledge
Contingut de les proves i mèrits a valorar
Férez Fernández, Manuel
In Disseny d'un model de selecció comú per al personal de l'Administració de la Generalitat i de les entitats locals de Catalunya
Barcelona (Spain): Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), 2011
p. 126 - 161
Estudis de recerca digital;

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • fullText

Related publications

Back to home