La normativa de Seguretat Social requereix el registre o escriptura pública de les parelles de fet per accedir a la pensió de viudetat. Aquesta col·loca a les parelles estables subjectes al Llibre II del Codi Civil de Catalunya en una situació de desigualtat, en tant que la regulació catalana admet la constitució de parelles de fet per la mera convivència more uxorio o l'existència de fills comuns. Amb la voluntat de garantir l'accés de les parelles estables a drets de caràcter públic, el Parlament de Catalunya ha creat el Registre de parelles estables. En aquest context, l'article analitza els requisits d'accés a la pensió de viudetat de les parelles de fet i la seva interpretació per part de la jurisprudència, amb la finalitat de determinar i valorar les diferències en relació a les parelles matrimonials, la coherència amb la regulació catalana de parelles estables i les conseqüències de la creació del Registre de parelles estables.

ESADE

Back to home

Ginès Fabrellas, Anna

El registre de parelles estables i el dret a percebre la pensió de viudetat

2017
La normativa de Seguretat Social requereix el registre o escriptura pública de les parelles de fet per accedir a la pensió de viudetat. Aquesta col·loca a les parelles estables subjectes al Llibre II del Codi Civil de Catalunya en una situació de desigualtat, en tant que la regulació catalana admet la constitució de parelles de fet per la mera convivència more uxorio o l'existència de fills comuns. Amb la voluntat de garantir l'accés de les parelles estables a drets de caràcter públic, el Parlament de Catalunya ha creat el Registre de parelles estables. En aquest context, l'article analitza els requisits d'accés a la pensió de viudetat de les parelles de fet i la seva interpretació per part de la jurisprudència, amb la finalitat de determinar i valorar les diferències en relació a les parelles matrimonials, la coherència amb la regulació catalana de parelles estables i les conseqüències de la creació del Registre de parelles estables.
More Knowledge
El registre de parelles estables i el dret a percebre la pensió de viudetat
Ginès Fabrellas, Anna
In Les modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidencia de la Llei de la jurisdicció voluntària en el Dret català: materials de les Dinovenes Jornades de Dret Català a Tossa: 22 i 23 de setembre 2016
Girona (Spain): Documenta Universitaria, 2017
p. 401 - 432
Acta (Documenta Universitaria);

Related publications

Back to home