Guia metodològica adreçada als ajuntaments, que recull un conjunt d'orientacions per a l'aplicació i el desenvolupament del contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, en el marc normatiu municipal, d'acord amb l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol i el de la Comunitat Autònoma de Catalunya. És el resultat de la tasca desenvolupada per un grup de treball integrat per representants de diversos ajuntaments adherits a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona, de l'Institut de Drets Humans de Catalunya i d'un equip tècnic de la Diputació de Barcelona. Com a ponent del grup de treball, ha actuat Enric R.Bartlett Castellà.

ESADE

Back to home

Els drets humans a la ciutat: adaptació de les normatives municipals a la Carta Europea

09/2008
Guia metodològica adreçada als ajuntaments, que recull un conjunt d'orientacions per a l'aplicació i el desenvolupament del contingut de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, en el marc normatiu municipal, d'acord amb l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol i el de la Comunitat Autònoma de Catalunya. És el resultat de la tasca desenvolupada per un grup de treball integrat per representants de diversos ajuntaments adherits a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona, de l'Institut de Drets Humans de Catalunya i d'un equip tècnic de la Diputació de Barcelona. Com a ponent del grup de treball, ha actuat Enric R.Bartlett Castellà.
More Knowledge
Els drets humans a la ciutat: adaptació de les normatives municipals a la Carta Europea
Barcelona (Spain): Diputació de Barcelona, 09/2008
62 p.
Documents de Treball. Sèrie igualtat i ciutadania; ; nº 7

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • File 1 (0.08Mb) pdf

Related publications

Back to home