El text presenta una diagnosi sobre la situació del sector de l'automoció des de la perspectiva de les pimes catalanes. Aquest estudi es complementa amb quatre estudis de cas sobre com les pimes incorporen les seves dinàmiques competitives en un determinat model de relació amb els stakeholders. Finalment, el llibre construeix un discurs sobre les possibilitats d'integrar la RSE en l'estratègia competitiva de l'empresa a partir de la realitat específica del sector.

ESADE

Back to home

Murillo Bonvehí, David

Guies sectorials de RSE a la petita i mitjana empresa: el sector de l'automoció

06/2008
itemDefault El text presenta una diagnosi sobre la situació del sector de l'automoció des de la perspectiva de les pimes catalanes. Aquest estudi es complementa amb quatre estudis de cas sobre com les pimes incorporen les seves dinàmiques competitives en un determinat model de relació amb els stakeholders. Finalment, el llibre construeix un discurs sobre les possibilitats d'integrar la RSE en l'estratègia competitiva de l'empresa a partir de la realitat específica del sector.
More Knowledge
Guies sectorials de RSE a la petita i mitjana empresa: el sector de l'automoció
Murillo Bonvehí, David
Barcelona (Spain): ESADE, 06/2008
135 p.

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • fullText

Related publications

Back to home