Aquest volum sobre el sector de l'energia solar, es fa des d'una doble consciència: d'una banda, la importància present i futura de la sostenibilitat com a element troncal de qualsevol model econòmic de país, i, de l'altra, el seu vincle essencial i intrínsec amb el discurs de la RSE. Aquesta guia, però, té una diferència respecte de les anteriors. Si en les dues primeres edicions l'enfocament sectorial es va centrar a elaborar una perspectiva en clau de RSE del sector de l'automoció (o, concretament, de les pimes proveïdores d'aquest sector) i, posteriorment, del sector hoteler, aquest cop vàrem voler centrar-nos en un subsector dins de l'ampli camp de les anomenades energies renovables. La publicació està estructurada en els tres apartats. Una primera reflexió sobre RSE i competitivitat, i la seva aplicació al sector de l'energia solar, feta a partir de les pimes analitzades. L'informe sectorial sobre la situació del sector. Un informe que parteix de la contextualització del sector de l'energia solar dins del global del sector energètic i el de les energies renovables. S'hi inclou una presentació general del panorama europeu i de l'Estat espanyol, per acabar contextualitzant-ne la situació actual en l'àmbit de Catalunya. I, finalment, una descripció dels casos estudiats, en què es presenten les quatre empreses analitzades i com perceben aquestes empreses el seu entorn competitiu i la seva responsabilitat social.

ESADE

Back to home

Murillo Bonvehí, David; Sureda Varela, Maria

Guies sectorials de RSE a la petita i mitjana empresa: el sector de l'energia solar

12/2010
Aquest volum sobre el sector de l'energia solar, es fa des d'una doble consciència: d'una banda, la importància present i futura de la sostenibilitat com a element troncal de qualsevol model econòmic de país, i, de l'altra, el seu vincle essencial i intrínsec amb el discurs de la RSE. Aquesta guia, però, té una diferència respecte de les anteriors. Si en les dues primeres edicions l'enfocament sectorial es va centrar a elaborar una perspectiva en clau de RSE del sector de l'automoció (o, concretament, de les pimes proveïdores d'aquest sector) i, posteriorment, del sector hoteler, aquest cop vàrem voler centrar-nos en un subsector dins de l'ampli camp de les anomenades energies renovables. La publicació està estructurada en els tres apartats. Una primera reflexió sobre RSE i competitivitat, i la seva aplicació al sector de l'energia solar, feta a partir de les pimes analitzades. L'informe sectorial sobre la situació del sector. Un informe que parteix de la contextualització del sector de l'energia solar dins del global del sector energètic i el de les energies renovables. S'hi inclou una presentació general del panorama europeu i de l'Estat espanyol, per acabar contextualitzant-ne la situació actual en l'àmbit de Catalunya. I, finalment, una descripció dels casos estudiats, en què es presenten les quatre empreses analitzades i com perceben aquestes empreses el seu entorn competitiu i la seva responsabilitat social.
More Knowledge
Guies sectorials de RSE a la petita i mitjana empresa: el sector de l'energia solar
Murillo Bonvehí, David; Sureda Varela, Maria
Edited by: Murillo, D. & Sureda, M. (coords.)
Barcelona: ESADE. Instituto de Innovación Social, 12/2010
167 p.

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • File 1 (2.60Mb) pdf

Related publications

Back to home