Guilera és una empresa fabricant de components electrònics per a sectors com ara l'automoció i altres sectors industrials com la motocicleta, el vehicle industrial, la maquinària agrícola, el ferrocarril, etc. Guilera es considera una empresa oberta, i n'és una mostra que els seus clients provenen d'arreu del món. Guilera és una empresa compromesa amb el territori. El seu director, el senyor Guilera, és un membre destacat de diverses organitzacions empresarials de la regió com ara la delegació de la Cambra de Comerç del Baix Llobregat o l'Associació d'Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial Riera del Molí de Molins de Rei, i d'altres. Per a Guilera, la RSE és, fonamentalment, tenir en compte les necessitats dels treballadors i tenir els mínims impactes mediambientals possibles. També consideren important allò que anomenen "fer territori", és a dir, treballar amb altres empreses i institucions del país per tal de desenvolupar un teixit industrial fort amb el qual es puguin fer aliances estratègiques i es pugui mantenir la competitivitat de l'empresa mateixa i de les altres empreses de la regió.

ESADE

Back to home

Castelló Molina, Itziar

Guilera

2008
Guilera és una empresa fabricant de components electrònics per a sectors com ara l'automoció i altres sectors industrials com la motocicleta, el vehicle industrial, la maquinària agrícola, el ferrocarril, etc. Guilera es considera una empresa oberta, i n'és una mostra que els seus clients provenen d'arreu del món. Guilera és una empresa compromesa amb el territori. El seu director, el senyor Guilera, és un membre destacat de diverses organitzacions empresarials de la regió com ara la delegació de la Cambra de Comerç del Baix Llobregat o l'Associació d'Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial Riera del Molí de Molins de Rei, i d'altres. Per a Guilera, la RSE és, fonamentalment, tenir en compte les necessitats dels treballadors i tenir els mínims impactes mediambientals possibles. També consideren important allò que anomenen "fer territori", és a dir, treballar amb altres empreses i institucions del país per tal de desenvolupar un teixit industrial fort amb el qual es puguin fer aliances estratègiques i es pugui mantenir la competitivitat de l'empresa mateixa i de les altres empreses de la regió.
More Knowledge
Guilera
Castelló Molina, Itziar
In Guies sectorials de RSE a la petita i mitjana empresa: el sector de l'automoció
Barcelona (Spain): ESADE. Instituto de Innovación Social, 2008
p. 91 - 99

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • fullText
  • File 1 (0.11Mb) pdf

Related publications

Back to home