Mai com en els darrers anys s'havien incorporat al discurs sobre l'empresa expressions com ara ètica i responsabilitat social de l'empresa (RSE). Tot i que, en rigor, aquestes preocupacions no són una novetat, sí que ho és la seva presència creixent en l'opinió pública i en el discurs empresarial. En aquest canvi de perspectiva hi han intervingut en graus diversos empreses, governs, ONG, mitjans de comunicació i consumidors, i configura un procés que ens porta a una autèntica redefi nició de com s'entén la contribució de l'empresa a la societat. Alhora, s'està generant un nou perfil de demandes i expectatives cap a l'empresa, així com noves formes d'innovació empresarial. De totes maneres, en aquest procés s'ha produït un fenomen curiós, que és la constatació que a Espanya, i a d'altres indrets, com més es parla de RSE, menys es parla d'ètica empresarial. Fenomen que mereixeria una anàlisi sociològica més detallada perquè, a primera vista, pot provocar una certa perplexitat que ètica i responsabilitat social es facin retòricament la competència.

ESADE

Back to home

Lozano Soler, Josep M

L'empresa socialment responsable

03/2007
Mai com en els darrers anys s'havien incorporat al discurs sobre l'empresa expressions com ara ètica i responsabilitat social de l'empresa (RSE). Tot i que, en rigor, aquestes preocupacions no són una novetat, sí que ho és la seva presència creixent en l'opinió pública i en el discurs empresarial. En aquest canvi de perspectiva hi han intervingut en graus diversos empreses, governs, ONG, mitjans de comunicació i consumidors, i configura un procés que ens porta a una autèntica redefi nició de com s'entén la contribució de l'empresa a la societat. Alhora, s'està generant un nou perfil de demandes i expectatives cap a l'empresa, així com noves formes d'innovació empresarial. De totes maneres, en aquest procés s'ha produït un fenomen curiós, que és la constatació que a Espanya, i a d'altres indrets, com més es parla de RSE, menys es parla d'ètica empresarial. Fenomen que mereixeria una anàlisi sociològica més detallada perquè, a primera vista, pot provocar una certa perplexitat que ètica i responsabilitat social es facin retòricament la competència.
More Knowledge
L'empresa socialment responsable
Lozano Soler, Josep M
Revista Econòmica de Catalunya
Nº 55, 03/2007, p. 119 - 129

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • fullText
  • File 1 (0.17Mb) pdf

Related publications

Back to home