Arran diverses polèmiques relatives a l'escolarització d'infants immigrants a Catalunya durant el curs escolar 1998-1999, es comenta la posició del Síndic de Greuges (Ombudsman) al respecte. Tot resseguin l'Informe al Parlament de Catalunya de 1997 es descriuen problemes estructurals, com a la possibilitat d'atorgar títols d'ensenyament bàsic a alumnes estrangers en situació no legalitzada o l'accés al mercat de treball d¿immigrants escolaritzats a Espanya i d'altres conjunturals, com ara la concentració dels nens immigrants en determinades escoles. Tot seguit es comenten les constatacions i les propostes de modificació legislativa i d'organització del serveis públic d¿educació, que en l¿esmentat Informe s'hi fan.

ESADE

Back to home

Bartlett Castella, Enric R.

L'escolarització dels infants immigrants en l'informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya

07/1999
Arran diverses polèmiques relatives a l'escolarització d'infants immigrants a Catalunya durant el curs escolar 1998-1999, es comenta la posició del Síndic de Greuges (Ombudsman) al respecte. Tot resseguin l'Informe al Parlament de Catalunya de 1997 es descriuen problemes estructurals, com a la possibilitat d'atorgar títols d'ensenyament bàsic a alumnes estrangers en situació no legalitzada o l'accés al mercat de treball d¿immigrants escolaritzats a Espanya i d'altres conjunturals, com ara la concentració dels nens immigrants en determinades escoles. Tot seguit es comenten les constatacions i les propostes de modificació legislativa i d'organització del serveis públic d¿educació, que en l¿esmentat Informe s'hi fan.
More Knowledge
L'escolarització dels infants immigrants en l'informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya
Bartlett Castella, Enric R.
Perspectiva Social
Nº 42, 07/1999, p. 159 - 170

Related publications

Back to home