La intervenció se centra en les entitats socials del tercer sector, especialment en associacions, fundacions, cooperatives, organitzacions de l'economia social o també ONG que desenvolupen algun tipus de servei social, habitualment no lucratives. De totes maneres, el gruix de la intervenció és també aplicable a la resta d'organitzacions. Aquesta pončncia presenta tres línies argumentals fonamentals. En primer lloc, es presenten onze elements preliminars de l'čtica de les organitzacions socials. En segon lloc, la responsabilitat čtica de les organitzacions socials. Finalmente, es tracten alguns instruments per a posar en prŕctica l'čtica a les organitzacions socials.

ESADE

Back to home

Castińeira Fernández, Ŕngel

L'čtica de les organitzacions socials

La intervenció se centra en les entitats socials del tercer sector, especialment en associacions, fundacions, cooperatives, organitzacions de l'economia social o també ONG que desenvolupen algun tipus de servei social, habitualment no lucratives. De totes maneres, el gruix de la intervenció és també aplicable a la resta d'organitzacions. Aquesta pončncia presenta tres línies argumentals fonamentals. En primer lloc, es presenten onze elements preliminars de l'čtica de les organitzacions socials. En segon lloc, la responsabilitat čtica de les organitzacions socials. Finalmente, es tracten alguns instruments per a posar en prŕctica l'čtica a les organitzacions socials.
More Knowledge
L'čtica de les organitzacions socials
Castińeira Fernández, Ŕngel
I Simposi d'Čtica Aplicada a la Intervenció Social, Girona 2009
Universitat de Girona. Observatori d'Čtica Aplicada a la Intervenció Social
Girona (Spain), 28/05/2009 - 29/05/2009

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • File 1 (0.12Mb) pdf

Related publications

Back to home