Davant l'emergència econòmica dels països asiàtics s'ha començat a parlar de l'existència d'un model de desenvolupament propi i distintiu, diferent del model propi del món occidental. Un miracle econòmic que alguns expliquen per la concurrència de factors culturals confucians. En aquest article, David Murillo es pregunta fins a quin punt aquesta afirmació és vàlida. A partir d'estudis com els de Max Weber o Geert Hofstede, entre d'altres, i malgrat les dificultats metodològiques per operativitzar la variable cultural, semblaria que els valors confucians considerats clau per al creixement podrien tenir només una vigència temporal, això és, que podrien no tenir valor explicatiu de cara al futur o, fins i tot, ser disfuncionals davant noves circumstàncies o condicionants.

ESADE

Back to home

Murillo Bonvehí, David

La identitat asiàtica. Poden els valors ser motor de desenvolupament?

01/2013
Davant l'emergència econòmica dels països asiàtics s'ha començat a parlar de l'existència d'un model de desenvolupament propi i distintiu, diferent del model propi del món occidental. Un miracle econòmic que alguns expliquen per la concurrència de factors culturals confucians. En aquest article, David Murillo es pregunta fins a quin punt aquesta afirmació és vàlida. A partir d'estudis com els de Max Weber o Geert Hofstede, entre d'altres, i malgrat les dificultats metodològiques per operativitzar la variable cultural, semblaria que els valors confucians considerats clau per al creixement podrien tenir només una vigència temporal, això és, que podrien no tenir valor explicatiu de cara al futur o, fins i tot, ser disfuncionals davant noves circumstàncies o condicionants.
More Knowledge
La identitat asiàtica. Poden els valors ser motor de desenvolupament?
Murillo Bonvehí, David
Via: Valors, Idees, Actituds: Revista del Centre d'Estudis Jordi Pujol
Nº 20, 01/2013, p. 122 - 135

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • fullText
  • File 1 (0.14Mb) pdf

Related publications

Back to home