A partir del comentari de diverses situacions reals en què la capacitat d'agregar i tractar informació posa en tensió el dret a la privacitat reconegut a l'article 12 de la Declaració Universal de Drets Humans i a la 4a esmena de la Constitució dels EUA, s'analitzaren els dilemes ètics amb què s'enfronten les empreses en l'àmbit del màrqueting i va proposar gestionar-los des de quatre concrecions del dret a la privacitat, això és: el dret a conèixer; el dret a romandre desconegut; el dret a l'oblit, i, finalment, el dret a ser admès com a ple participant en l'economia de la informació i no simplement com a subjecte passiu. Tots quatre drets tenen l'objectiu d'incrementar la capacitat de decisió dels consumidors. Es va concloure amb el suggeriment que el futur reglament comunitari que ha d'adaptar la regulació europea de protecció de la privacitat, de 1995, només estableixi un mínim comú denominador que garanteixi els elements essencials dels drets esmentats, i que habiliti les agències, com ara l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a promoure la millora de la protecció. Per resum més detallat: http://www.apd.cat/media/2753.pdf

ESADE

Back to home

Bartlett Castella, Enric R.

La privacitat com a valor competitiu en l'era digital

A partir del comentari de diverses situacions reals en què la capacitat d'agregar i tractar informació posa en tensió el dret a la privacitat reconegut a l'article 12 de la Declaració Universal de Drets Humans i a la 4a esmena de la Constitució dels EUA, s'analitzaren els dilemes ètics amb què s'enfronten les empreses en l'àmbit del màrqueting i va proposar gestionar-los des de quatre concrecions del dret a la privacitat, això és: el dret a conèixer; el dret a romandre desconegut; el dret a l'oblit, i, finalment, el dret a ser admès com a ple participant en l'economia de la informació i no simplement com a subjecte passiu. Tots quatre drets tenen l'objectiu d'incrementar la capacitat de decisió dels consumidors. Es va concloure amb el suggeriment que el futur reglament comunitari que ha d'adaptar la regulació europea de protecció de la privacitat, de 1995, només estableixi un mínim comú denominador que garanteixi els elements essencials dels drets esmentats, i que habiliti les agències, com ara l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a promoure la millora de la protecció. Per resum més detallat: http://www.apd.cat/media/2753.pdf
More Knowledge
La privacitat com a valor competitiu en l'era digital
Bartlett Castella, Enric R.
La privacitat com a valor competitiu en l'era digital
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Barcelona (Spain) ,  05/07/2013 - 05/07/2013

Related publications

Back to home