Quins factors desencaden el desvetallament de la consciència cívica? En quin moment i per quines raons algú pren la decisió d'implicar-se socialment? Quins trets i qualitats comuns tenen i quins valors posen en joc els líders socials? Aquestes són algunes de les preguntes que respon aquest llibre. La conclusió és que el lideratge social és el resultat, no sempre volgut ni previst, d'una aventura exterior (amb la comunitat) però també interior (amb un mateix) que, a més de contribuir a transformar la societat, transforma el subjecte i li dóna un sentit nou a la seva tasca i a la seva vida.

ESADE

Back to home

Cantó Milà, Natàlia; Castiñeira Fernández, Àngel; Font , Anna

Les fonts del lideratge social

03/2009
Quins factors desencaden el desvetallament de la consciència cívica? En quin moment i per quines raons algú pren la decisió d'implicar-se socialment? Quins trets i qualitats comuns tenen i quins valors posen en joc els líders socials? Aquestes són algunes de les preguntes que respon aquest llibre. La conclusió és que el lideratge social és el resultat, no sempre volgut ni previst, d'una aventura exterior (amb la comunitat) però també interior (amb un mateix) que, a més de contribuir a transformar la societat, transforma el subjecte i li dóna un sentit nou a la seva tasca i a la seva vida.
More Knowledge
Les fonts del lideratge social
Cantó Milà, Natàlia; Castiñeira Fernández, Àngel; Font , Anna
Barcelona (Spain): Editorial Mediterrània, 03/2009
142 p.
Polítiques; ; nº 69

Related publications

Back to home