El document presenta una guia d'us per al model d'indicadors de RSE per a pimes realitzat per rscat.cat. L'objectiu del text és el avançar en la possibilitat que la RSE es pugui gestionar i incorporar en un model de competitivitat per a les pimes. Per dur-ho a terme, es planteja un model progressiu que permet a les empreses entrar en la gestio dels seus aspectes relacionals i posteriorment convertir aquesta informació en una memòria de sostenibilitat.

ESADE

Back to home

Vilanova Pichot, Marc; Dinares Fernández, Marta; Sureda Varela, Maria; Murillo Bonvehí, David

Model d'indicadors de la RSE per a pimes. Manual d'ús

El document presenta una guia d'us per al model d'indicadors de RSE per a pimes realitzat per rscat.cat. L'objectiu del text és el avançar en la possibilitat que la RSE es pugui gestionar i incorporar en un model de competitivitat per a les pimes. Per dur-ho a terme, es planteja un model progressiu que permet a les empreses entrar en la gestio dels seus aspectes relacionals i posteriorment convertir aquesta informació en una memòria de sostenibilitat.
More Knowledge
Model d'indicadors de la RSE per a pimes. Manual d'ús
Vilanova Pichot, Marc; Dinares Fernández, Marta; Sureda Varela, Maria; Murillo Bonvehí, David
Edited by: D. Murillo (coord.)
ESADE. Instituto de Innovación Social
57 p.

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • File 1 (6.12Mb) pdf

Related publications

Back to home