La carrera professional i la perspectiva de progrés social dels que tot just ara s'incorporen al mercat laboral, en els propers anys inevitablement vindran condicionades per l'evolució del mercat laboral i per una recuperació econòmica que es preveu lenta i de caràcter incert. Un context actual que, per altra banda, no fa més que accentuar tendències laborals, econòmiques i socials que ja duen uns quants anys amb nosaltres. Apuntem-ne algunes, tot començant pels reptes i acabant per les recomanacions. La mobilitat social, és a dir, la capacitat dels més joves de fer un salt endavant respecte la posició econòmica heretada dels pares, tendeix a la baixa. Les xifres d'atur, encara altes en els propers anys, a curt termini i per a molts sectors implicarà la sobrepreparació de molts candidats respecte les característiques del lloc de treball ofert. En aquest punt no podem deixar de tenir present l'estratègia Europa2020 de la Comissió Europea per al creixement econòmic de la UE, actualment en discussió. Una estratègia que planteja, entre d'altres objectius, augmentar notablement el nombre de graduats universitaris.

ESADE

Back to home

Murillo Bonvehí, David

Nous temps, noves capacitats

01/2011
La carrera professional i la perspectiva de progrés social dels que tot just ara s'incorporen al mercat laboral, en els propers anys inevitablement vindran condicionades per l'evolució del mercat laboral i per una recuperació econòmica que es preveu lenta i de caràcter incert. Un context actual que, per altra banda, no fa més que accentuar tendències laborals, econòmiques i socials que ja duen uns quants anys amb nosaltres. Apuntem-ne algunes, tot començant pels reptes i acabant per les recomanacions. La mobilitat social, és a dir, la capacitat dels més joves de fer un salt endavant respecte la posició econòmica heretada dels pares, tendeix a la baixa. Les xifres d'atur, encara altes en els propers anys, a curt termini i per a molts sectors implicarà la sobrepreparació de molts candidats respecte les característiques del lloc de treball ofert. En aquest punt no podem deixar de tenir present l'estratègia Europa2020 de la Comissió Europea per al creixement econòmic de la UE, actualment en discussió. Una estratègia que planteja, entre d'altres objectius, augmentar notablement el nombre de graduats universitaris.
More Knowledge
Nous temps, noves capacitats
Murillo Bonvehí, David
La Revista de Blanquerna
Nº 24, 01/2011, p. 15 - 15

Download full text (There might be some restrictions due to copyright or licenses)

  • fullText
  • File 1 (0.13Mb) pdf

Related publications

Back to home